HOTLINE 095-116-5564
เพิ่มความสูง – วันนี้ใครๆ ก็อยากสูง 180 ซม.?
เคล็ดลับสำหรับคุณแม่ที่อยาก เพิ่มความสูง ให้ลูกๆ

ดูอย่างไร? เมื่อลูกเป็นหนุ่ม เป็นสาวก่อนวัย

 

เด็กสมัยนี้โตเร็ว เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วก่อนเวลาอันสมควรทำให้เกิดปัญหาเด็กตัวสูงไม่ถึงเกณฑ์ที่ควรตามศักยภาพที่แท้จริงของร่างกาย ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านอารมณ์ และพฤติกรรม เมื่อเด็กมีฮอร์โมนเพศขึ้นมา อารมณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้น ในขณะที่เขายังไม่มีวุฒิภาวะมากพอ เพราะยังเป็นเด็กอยู่ อาจจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเท่าที่ควร

เด็กจะเริ่มมีความสนใจในเรื่องของเพศมากชึ้น รักสวยรักงาม ห่วงหล่อ ห่วงสวยมากขึ้น เริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้าม สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเด็กโดยตรง ถ้าพ่อ แม่มองเห็นความผิดปกติในการเจริญเติบโตของลูกตั้งแต่แรก และแก้ไขได้ทันเวลาลูกก็ยังสามารถเพิ่มความสูงได้จามปกติ

 

ภาวะของเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

โรคเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย  (Precocious Puberty) ซึ่งนั่นถือเป็นภาวะที่เด็กชาย หรือเด็กหญิงเริ่มมีพัฒนาการทางเพศก่อนเกณฑ์ปกติ สืยเนื่องจากการทำงานของต่อมใต้สมองที่อยู่บริเวณ ฐานสมอง กระตุ้นร่างกายสร้างฮอร์โมนต่อมเพศมากขึ้น และส่วนหนึ่งอาจมาจากเด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ส่งผลให้เด็กโตๆ โตอย่างรวดเร็ว แต่บางรายก็ไม่อาจระบุสาเหตุของโรคที่แน่ชัดได้

เด็กโตก่อนวัย หรือภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

– ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย คือ การที่เด็กมีเต้านมก่อนอายุ 8 ปี เริ่มมีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปี

– ภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัย คือ มีขนหัวหน่าวในเด็กชาย และอัณฑะมีจนาดใหญ่ก่อนอายุ 9 ปี

ซึ่งความปกติเหล่านี้นั้น มักจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

โรคดังกล่าว สามารถพบได้ แม้แต่ในเด็กเล็กวัยอนุบาล อักทั้งยังมีส่วนหนึ่งที่ปรากฎอาการตั้งแต่อายุ 2-3  ปี อีกด้วย ส่งผลต่อสภาวะจิตใจสร้างความไม่สบายใจแก่ลูกน้อย เมื่ออยู่ดีๆ ร่างกายมีทรวดทรงมากขึ้น หรือในเด็กผู้ชายมีหนวดเครา น้ำเสียงแตกห้าวแตก เนื้อหนุ่มก่อนวัย

สาเหตุ

– ในเด็กผู้หญิง 80% ไม่ทราบสาเหตุ อีก 20% อาจเกิดจากการมีเนื้องอกในสมอง หรือมีซีสต์ในรังไข่ ซึ่ง 80% ของเด็กผู้หญิงที่ไม่ทราบสาเหตุ มักพบในเด็กผู้หญิงที่กินอาหารที่ปนเปื้อนฮอร์โมนมากเกินไป  เช่น เบเกอรรี่ต่างๆ ไอศกรีม ชอคโกแลต และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแดรี่ เช่น เนย มาร์การีน ทำให้มีการสะสมของไขมันในร่างกายมากเกินไป และได้รับฮอร์โมนปนเปื้อนจากอาหารที่กินเข้าไปสะสมในร่างกายปริมาณมาก จนทำให้เป็นสาวก่อนเพื่อนในวัยเดียวกัน

– ในเด็กผู็ชาย เบื้องต้นต้องหาสาเหตุก่อน ว่ามีเนื้องอกหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงสามารถสรุปได้ว่าเด็กผู้ชายคนนั้น มีภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัยโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่นเดียวกันกับผู้หญิง คือ เด็กผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มไม่ทราบสาเหตุ มักจะเป็นเด็กอ้วน และเป็นเด็กที่กินอาหารที่มีการปนเปื้อนของฮอร์โมนมากเกินไป หรือชอบกินอาหารจำพวกเบเกอรรี่

ในกรณีที่พบว่าสาเหตุมาจากเนื้องอกในสมอง หรือซีสต์ในรังไข่ ให้รักษาไปตามสาเหตุ ส่วนด็กที่อยู่ในกลุ่มไม่ทราบสาเหตุ ในตอนแรกเด็กอาจมีการเจริญเติบโตมากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน เช่น ในเด็กผู้หญิงจะตัวสูงกว่าเพื่อนๆ มี อก เอว สะโพก ก่อนเพื่อนๆ แต่สุดท้ายเด็กจะหยุดการเจริญเติบโตก่อนเพื่อน ในขณะที่เพื่อนๆ ยังมีอัตราการเจริญเติบโตตามวัย ทำให้เด็กที่มีภาวะการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย สูงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นตามศักยภาพของร่างกาย และตามพันธุกรรม เช่น ถ้าแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นตัวสูง เด็กต้องตัวสูงไม่ต่ำกว่า 160  ซม. เป็นต้น แต่ถ้าเด็กเกิดภาวะเป็นสาวก่อนวัย จะทำให้ส่วนสูงของเด็กไม่เป็นไปตาม ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควรจะเป็น

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply