HOTLINE 095-116-5564
เพิ่มความสูง – วันนี้ใครๆ ก็อยากสูง 180 ซม.?
เคล็ดลับสำหรับคุณแม่ที่อยาก เพิ่มความสูง ให้ลูกๆ

ศัตรูร้าย ในการเพิ่มความสูง

เพิ่มความสูง19

อยากเพิ่มความสูง แต่หลายคน สงสัยว่า ทำไมถึงไม่สูง? ทั้งๆ ที่นมก็ดื่มเยอะ กำลังกายก็ออกอย่างสมำ่เสมอ แต่ยังไม่สูง ซึ่งจากการวิจัยพบว่า การนอนหลับสนิท เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายของเรานั้น ผลิตโกรธฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราลองสังเกต ตัวเราหรือลูกของเรานะคะ นอนหลับสนิทหรือไม่?  หากคนที่นอนหลับไม่สนิท กว่าจะนอนหลับได้ ต้องพลิกตัวหลายครั้ง และพลิกอยู่นาน กว่าจะหลับ ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น มักจะมีปัญหาเรื่องของความสูง ! เนื่องจากการผลิตโกรธฮอร์โมนนั้นบกพร่อง ทำให้ร่างกายไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย เรื่องของความสูง รวมทั้งเรื่องของสมองอีกด้วย ดังนั้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่ ต้องคอยสังเกตและเอาใจใส่ในเรื่องการนอนหลับของลูกเป็นสำคัญ

การนอนหลับที่ถูกต้องนั้น หากในวัยเด็กแล้ว เด็กๆ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้ได้วันละ 10  ชม. เนื่องจากอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต และในช่วงอายุ 9-14 ปีนี้จะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับความสูงของเด็กที่จะสูงได้มาก สามารถสูงเกินความสูงของพ่อ และแม่ได้ ไม่เพียงแค่การนอนหลับสนิทเท่านั้น แต่ยังคงรวมถึงการได้รับสารอาหารที่เหมาะสม และเพียงพออีกด้วย สำหรับวัยรุ่นที่เกินช่วงอายุ 14 ปี นั้น การนอนหลับสนิทก็ยังเป็นประเด็นสำคัญอยู่ แต่เด็กที่เริ่มโตมักจะนอนดึกขึ้น ซึ่งในช่วงของอายุ 14-20 ปี นั้น ไม่ควรนอนเกิน 22.00  น. เนื่องจากโกรธฮอร์โมนจะหลั่งในช่วงภายหลังจากการหลับสนิท 90 นาที และจะหลั่งในช่วงเวลาหลัง 24.00 น. ดังนั้นหากเรานอนหลังจากเวลานั้นแล้ว ร่างกายของเราก็จะหลั่งโกรธฮอร์โมนน้อย ร่างกายก็จะมีการพัฒนาการช้า เป็นปัญหาของการเพิ่มความสูงที่คุณแม่ คุณพ่อควรสังเกต และเอาใจใส่เป็นพิเศษ

Leave a Reply