HOTLINE 095-116-5564
เพิ่มความสูง – วันนี้ใครๆ ก็อยากสูง 180 ซม.?
เคล็ดลับสำหรับคุณแม่ที่อยาก เพิ่มความสูง ให้ลูกๆ

เนื้อสัตว์ แหล่งโปรตีนที่ควรระมัดระวัง

Protein

เนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อสัตว์ปีก หมู แกะ และเนื้อสัตว์ป่า) เป็นส่วนประกอบสำคัญของสารอาหารในที่ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการตีแผ่ผลเสียของเนื้อสัตว์ ว่าเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่นั้น มักจะได้รับการฉีดฮอร์โมนเพื่อให้โตเร็ว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารสัตว์เหล่านี้ ยาปฎิชีวนะถูกนำมาใช้กับสัตว์เหล่านี้เพื่ือป้องกันโรค ให้สัตว์หายป่วยเร็วขึ้น ดังนั้นจึ้งทำให้กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ก่อผลเสียต่อสุขภาพ และทำให้เราได้เนื้อสัตว์คุณภาพที่ดีน้อยลง คุณภาพของเนื้อสัตว์ในซุปเปอร์มาร์เก็ตปัจจุบันนี้ต่างจากเนื้อสัตวืในสมัยก่อนมาก เนื่องจากสัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่แคบ หรือสัตว์ที่ถูกกักขังไว้จะมีปริมาณไขมันสูงกว่า สัตว์ที่ถูกเลี้ยงตามธรรมชาติ ในพื้นที่กว้าง และสัตว์ป่ามีไขมันเพียง 4% ในขณะที่เนื้อสัตว์จากอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ต่างๆ มีไขมันถึง 25-30% และชนิดของไขมันนั้นก็แตกต่างกันด้วย

สัตว์จากอุตสาหกรรมถูกเลี้ยงด้วยธัญพืชจึงทำให้เนื้อของมันมีกรด Arachidonic มาก เนื้อสัตว์ที่ถูกเลี้ยงด้วยหญ้าจะมีกรด  Alpha-Linolenic และ Eicosapentanoic  มากกว่า กรดเหล่านี้ไม่เป็นอันตราย หากบริโภคแต่น้อย กรด  Arachidonic จะมีมากในสัตว์ที่มีความเครียดสูง หรือถูกเลี้ยงในสภาพที่แย่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ส่วนมากจะได้สัตว์ที่มีความเครียด ซึ่งมันจะมีกรด  Arachidonic  และกรดยูริค Oxycholesterol และสารแคมีตกค้างอยู่มาก เนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอยู่ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามกรดอะมิโน 6  ตัว จะถูกทำลายได้ระหว่างการทำอาหาร ดังนั้น การรับประทานเนื้อสัตว์นั้น ก็ยังไม่สามารถได้รับกรดอะมิโนที่ครบถ้วน รวมถึงการใช้สารเร่งโต ก็มีผลโดยตรง หากวันนี้ลูกหลานของเราบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ เด็กที่บริโภคเนื้อสัตว์เหล่านี้เข้าไปเป็นจำนวนมาก ก็จะทำให้เด็กเหล่านั้น มีการเจริญเติบโตก่อนวัยอันควร เช่น ในเด็กผู้หญิง ก็จะมีประจำเดือนในช่วง 8-10  ขวบ ในเด็กผู้ชาย ก็จะทำให้เด็กชายนั้นมีเสียงแตกห้าวก่อนวัยอันควร ซึ่งการเจริญเติบโตก่อนในลักษณะนี้ รวมถึงการรับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ เหมาะสม  จะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มความสูง เนื่องจากการเพิ่มความสูงนั้น ช่วงที่ดีที่สุด และเร็วที่สุด จะอยู่ในช่วงก่อนที่เด็กกจะเข้าสู่วัยรุ่น หากเราลองสังเกตแล้ว เด็กในปัจจุบันนี้นั้น ตัวเล็กกว่าเด็กในสมัยก่อนมาก และนี่คือผลพวงจากการบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ถูกต้อง รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสารอาหารนั่นเอง

Leave a Reply